Açlık sınırı 1064 lira

Türk-İş, ekim ayında açlık sınırını 1064, yoksulluk sınırını ise 3 bin 466 lira olarak açıkladı.

Türk-İş’in her ay yaptığı araştırmaya göre, “açlık sınırı” dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını gösteriyor.


“Yoksulluk sınırı” ise yine dört kişilik ailenin yapması gereken gıda harcamasının yanısıra giyim, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapması zorunlu harcamaların toplamını gösteriyor.
Araştırmaya göre tek bir işçi için yaşama maliyeti ise ekim ayında 1170 lira 92 kuruş olarak hesaplandı.