IMF'den Türkiye'ye tavsiye

Türkiye'yi ziyaret eden IMF heyeti, hazırladığı raporda pozitif reel faiz ihtiyacına dikkat çekti.

IMF'den, Türkiye'nin politika faizinde artırıma gitmesi yönünde tavsiye geldi. Ankara'daki temaslarını tamamlayan IMF heyeti, Türkiye ekonomisiyle ilgili bir rapor hazırlandı. Hazine'nin resmi internet sitesinde yayımlanan raporda şu noktalara değinildi.

POZİTİF REEL FAİZ İHTİYACI
Raporda, "Yetkililerin enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde, para politikasında ilave sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır" denildi. "Yüksek kredi büyümesi, enflasyonun (hem manşet hem de çekirdek enflasyonun) yıl sonu hedefi olan yüzde 5’in oldukça üzerinde seyretmesi, yüksek ve artan cari işlemler açığı; başta bir haftalık repo faiz oranlarında olmak üzere, pozitif reel politika faiz oranını gerektirmektedir" denilen raporda, bu durumun gerçekleşmemesi halinde enflasyonu ve beklentileri yetkililerin hedefi ile aynı paralele çekmenin zor olacağı belirtildi.

DÖVİZ SATIŞI AŞIRI DURUMLARDA YAPILMALI
Merkez Bankası'nın döviz satış ihaleleriyle piyaseye müdahale etmesini de değerlendiren IMF, "Yetkililer, döviz rezervlerinden yapılan satışlara sadece aşırı dalgalanmaları gidermek amacıyla başvurmalıdır" ifadesini kullandı. "Döviz piyasasına yapılan müdahaleler doğru para politikalarının ikamesi olamazlar" denilen raporda "Bu yaklaşım, sınırlı net döviz rezervlerinin korunmasını sağlayacaktır. Sermaye girişlerinin tekrar başlaması halinde, net döviz rezervleri sterilize edilmiş müdahaleler yoluyla artırılmalıdır" cümlesi yer aldı.

PARA POLİTİKASI ENFLASYONA ODAKLANMALI
Raporda, Merkez Bankası tarafından yürütülen para politikalarıyla ilgili olarak, "Para politikası duruşu ve politika çerçevesi, nominal bir çıpa temin etmek amacıyla, doğrudan enflasyon hedefine odaklanmalıdır" denildi. Maliye politikalarına da değinilen raporda, Maliye politikası, harcamaların kısılması yoluyla sıkılaştırılmalıdır" ifadesi kullanıldı ve para ile maliye politikalarının birlikte uygulanmasinin "Hem dış finansman ihtiyacının hem de enflasyonun azaltılmasına hizmet edeceği" belirtildi.

SERMAYE AKIMLARI ZORLUK OLUŞTURUYOR
Son dönemde gelişen piyasalarda yaşanan sermaye çıkışlarının Türkiye'ye etkilerinin değerlendirildiği raporda, "Küresel faiz oranlarının normalleşmesi sürecinde zamanlama ve miktar belirsiz olmakla birlikte; portföy yatırımlarındaki son dönemdeki yeniden dengelenme, Türk varlıklarının yeniden fiyatlanmasına ve TL’de değer kaybına sebep olmuştur. Bu bağlamda ve brüt dış finansman gereğinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca yüksek kalacağı varsayımı altında, sermaye akımlarının zayıflaması ya da tersine dönmesi ihtimali Türkiye ekonomisi için temel bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, politikaların bu risklerin azaltılmasına odaklanması gerekmektedir" denildi.